Vi tar på oss alle typer auksjonsoppdrag i kommisjon
herunder dødsboauksjoner, internauksjoner mellom arvinger, kunstauksjoner, konkursauksjoner og andre spesialoppdrag.

Det kan også være aktuelt å kjøpe hele dødsbo, flyttebo eller enkeltobjekter, alt fra vanlige bruksgjenstander til antikviteter, kunst, samleobjekter og kuriosa.

Trenger du bobestyrer eller rådgiving ved arv og skifte? Innehaver Solveig A. Torp er utdannet jurist og har lang erfaring  med skiftebehandling og tvisteløsning.

Taksering av gjenstander - både for skifte, salg og forsikring.

Torps Auksjonsforretning holder til på Stavsjø, Nes på Hedemarken i Ringsaker kommune. Firmaet ble etablert i 1980 av Solveig A. Torp som de første fem årene drev både med auksjon og antikkforretning, men har senere kun drevet med auksjonsvirksomhet og tilgrensende tjenester. Firmaet har lang og solid bransjeerfaring, og kan vise til gode referanser.

            Solveig Amdal Torp,
            innehaver av Torps auksjonsforretning

             Bernt Torp, auksjonarius

             Elliot Torp, auksjonsassistent