Auksjon avventes på grunn av korona

Hilsen Solveig 🙂

 

Korona-restriksjoner
Vi er pålagt å følge gjeldende korona-restriksjoner for arrangementer.
Det er kun tillatt 200 deltakere samtidig
og publikum må holde minst en meters avstand til andre enn sine nærmeste.
Vi registrerer alle deltakere med navn og telefonnummer.
Opplysningene slettes etter 10 dager.
Vi har lagt til rette for god håndhygiene med bruk av  desinfeksjons sprit

Torps Auksjonsforretning er 40 år i år!

Under noen bilder av det som ble solgt på forrige auksjon

Vi har 40 års erfaring i auksjonsbransjen

Vi tar på oss alle typer auksjonsoppdrag knyttet  til dødsbo, flyttebo, konkurser, enkeltgjenstander

Utrydding og klargjøring av bolig, også i forbindelse for salg

Vurderinger og takseringer av enkeltgjenstander og hele bo

Innehaver Solveig Amdal Torp er utdannet jurist, og tar blant annet på seg oppdrag i forbindelse med rådgiving og bobestyrelse ved arv og skifte

Vår erfaring, din trygghet !


hit counter