Auksjon avventes på grunn av korona

Korona-restriksjoner
Vi er pålagt å følge gjeldende korona-restriksjoner for arrangementer.
Det er kun tillatt 200 deltakere samtidig
og publikum må holde minst en meters avstand til andre enn sine nærmeste.
Vi registrerer alle deltakere med navn og telefonnummer.
Opplysningene slettes etter 10 dager.
Vi har lagt til rette for god håndhygiene med bruk av  desinfeksjons sprit

Hilsen Solveig : )

Torps Auksjonsforretning er 40 år i år!

Hjem