Takk for stor interesse og oppmøte på juleauksjonen vår.

Vi ønsker alle interesserte et godt nytt og spennende auksjons år 2020

Hilsen Solveig 🙂

Under noe av det som ble solgt på juleauksjonen.

Vi har 39 års erfaring i auksjonsbransjen

Vi tar på oss alle typer auksjonsoppdrag knyttet  til dødsbo, flyttebo, konkurser, enkeltgjenstander

Utrydding og klargjøring av bolig, også i forbindelse for salg

Vurderinger og takseringer av enkeltgjenstander og hele bo

Innehaver Solveig Amdal Torp er utdannet jurist, og tar blant annet på seg oppdrag i forbindelse med rådgiving og bobestyrelse ved arv og skifte

Vår erfaring, din trygghet !


hit counter