Viktig informasjon:

Vi er pålagt å følge gjeldende korona-restriksjoner for arrangementer.

Det er kun tillatt med maks 200 deltakere samtidig.

Publikum må unngå kø og trengsel og holde minst 1 meters avstand
til andre enn familie eller nær omgangskrets.

De tilstedeværende registreres med navn og telefonnummer.
Opplysningene slettes etter 10 dager.

Vi har lagt til rette for god håndhygiene med bruk av desinfeksjons sprit
både før og etter de tar på gjenstander.

Publikum oppfordres også til å ta med engangs hansker for eget bruk.

Personer i isolasjon, karantene eller har mistanke om å være syke
med korona viruset skal ikke møte på auksjon.

Hjem