Trykk på bildet for å se
kopi av en orginal ting-
bokside. 

For de av dere som er interessert i å kjenne til noe av det jeg holder på med  foruten å drive med gamle ting og auksjon, kan jeg fortelle at en av mine hobbyer er lokalhistorie, slektsforskning og tyding av gamml gotisk håndskrift. Dette har jeg holdt på med i 35 år. Jeg har på denne måten fått erfaring med å lese 350 år gammel håndskrift og har derfor blitt engasjert av Tingbokprosjektet ved Universitetet i Oslo for å transkribere og utgi gamle tingbøker fra Solør og Østerdalen i fra perioden 1638-1660.

Tingbokprosjektet har som målsetting å få utgitt lokale 1600-talls tingbøker i vanlig trykt skrift, for på denne måten å gjøre stoffet lesbart for forskere og andre interesserte, blant annet lokalhistorikere og slektsforskere. Anders Jahres fond til vitenskapens fremme vært med på å finansiere prosjektet.

Tingbøkene er noe av det eldste lokale kildemateriale som finnes i Norge og inneholder alt som skjedde på bygdtinget, (rettstvister, straffesaker, forhør, vitneforklaringer, m.m.). Tingbøkene er ført i pennen av sorenskriveren . Bygdetingt  som besto av lagretten, dvs. solide bønder som var plukket ut som domsmenn. De måtte ha en skrivekyndig person som kunne referere det som skjedde -  en "edsvoren skriver" eller "svoren skriver" - derav navnet sorenskriver.

Sorenskriveren skrev disse tingbøkene på et slags dansk kansellispråk og benyttet gotisk-stenografisk skrifttegn, som gjør det ekstra vanskelig å tyde. 

Jeg har skrevet av tilsammen ca. 1000 originalsider fra distriktet Solør og Østerdalen i perioden 1638-1660. Dette utgjør tilsammen 4 tingbøker. De tre første bøkene er allerede utgitt og den fjerde og siste boka ligger i trykken og vil komme ut på nyåret.

Tingbøkene er spekkfulle av fornøyelige fordums saker og kuriosa, gamle straffesaker om trolldom, æreskrenkelser, tyverier, slåsskamper, leiermål eiendomstvister og mye mer.  Det har vært både arbeidsomt og givende å gjennomarbeide dette stoffet.

Har du lyst til å prøve deg på å lese en slik original tingbok side kan du klikke her  eller bildet til venstre. God lesning!

Solveig A. Torp