”Ørnulf av Fjordene” - Salicath
- en kunstnersjel knyttet til Hedemarken

De som har interesse av kunstnere tilknyttet Hedmarken, kjenner nok til navnet Salicath og auksjonsfolk har  sett at det  tidvis dukker  opp malerier eller grafikk av ham på våre auksjoner. Her er en litt nærmere presentasjon av maleren og grafikeren Salicath - eller "Ørnulf av Fjordene" som han likte å kalle seg selv

Av Solveig A Torp 03.12.2006

www.torps.no

Liv og virksomhet
Ørnulf Salicath var født 12. juni 1888 på slektsgarden Ingreid i Ullensaker, men vokste opp i Bergen. Hans foreldre var infanterikaptein Carl Peter Fredrich Guise Salicath og Emilie Constanse Pouline Schau. Unge Salicath dro tidlig til sjøs, men kom tilbake som 15-åring og begynte på Den kgl.Tegneskole og fortsatte som elev på Statens Håndverks- og Kunst-industriskole i Oslo. Meningen var å bli arkitekt, men gikk over til klassen for dekorasjonsmalere i stedet, hvor han blant annet var elev av Johan Nordhagen. I 1906 studerte Salicath i ved Akademiet i København under Kristian Zahrtmann. Av hans læremestre var blant annet Hans Heyerdahl og Henrik Sørensen. Salicath mottok flere stipender med påfølgende studieopphold i Berlin, Paris og siste gang Italia i 1925. 

Ham

Salicath viste tidlig sin interesse for å organisere og tilgjengeliggjøre kunst. I 1909 reiste han til København og startet sammenslutningen "De 13" sammen med andre unge kunstnere og holdt en utstilling i De Fries lokaler. Dette ble en kunstnerisk seier for Salicath. Han ble deretter boende i København i flere år og arbeidet særlig med grafiske teknikker. Salicath knyttet nær kontakt med kunstsamleren Tetzen Lund og reiste sammen med ham til utlandet og hjalp til å få bygget opp hans store samling av moderne kunst i København.

Salicath var en av opphavsmennen til ”Kunstnerkarnevaldet” og ledet dette gjennom en rekke år. Han kjempet for Kunstnerforeningens restaurant i Oslo og fikk i stand et understøttelsesfond til kunstnere av driftsoverskuddet. Salicath engasjerte seg etter hvert på flere hold i det kunstneriske organisasjonslivet, tok på seg verv i styrer og råd, blant annet: Medstifter i Bildende kunstneres landsforbund og første formann (1930). Styremedlem i Bildende kunstneres styre (BKS) og medlem av Den faste jury, formann i Kunstnerforeningen (1928-1938), medlem i Statens råd i kunstneriske spørsmål og kunstnernes stipend-komite.

Under krigen kom Salicath til Hedemarken og hadde opphold på garden Tange i Ringsaker. Etter krgien flyttet han til Hamar og Vang og bodde også på Elverum, hvor han døde 28. desember 1962. 

Kunstnerisk uttrykk
Tidligere malerier og grafiske arbeider av Salicath ser ut til å ha innflytelse fra Edvard Munch. Omkring 1916 fikk bildene et lysere og muntrere preg gjennom påvirkning av Henrik Lund, og kanskje også fra Bernhard Folkestad og Ludvig Karstens. Salicath var eksprimenterende og produserte mye. Han arbeidet med mange forskjellige motiver (landskap, interiører, sirkus-interiør, stilleben, akter, karikaturer og komposisjoner med scener fra bibelen og mytlogier). Han malte også portretter av kjente personer  (for eksempel av Herman Wildenvey i 1941).
Salicath sin uttrykksform var naturalistisk, men heller gjerne mot litt impresjonisme eller av og til en noe ekspressiv form. Fargene i hans arbeider gir et jordfarget eller kjølig preg med valører i grønt, blått, brunt, sort og hvitt. Noen mener at hans kunstneriske evner kommer best til uttrykk i de grafiske bildene. Men siden han etter hvert hadde mange verv i kunstnerorganisasjoner, tok dette arbeidet mye av hans tid. På den måten ble de store kunstneriske forventningene til ham ikke innfridd.

 

 

 

Naturmaleri av Salicath med hans særpregede fargesammensetning. Solgt påskeauksjon 2006
(Trykk på bilde for stort bilde)

Utstillinger
Allerede som 19-åring hadde Salicath sin første separatutstilling hos Blomqvist og fikk stor oppmerksomhet bl.a. av Christian Krogh. Flere år på rad holdt han separatutstillinger, både hos Blomqvist og andre steder. Under krigen holdt han også separatutstillinger (på Tange gård i Ringsaker 1943, Gjøvik kunstforening 1944 og Hamar 1945). På Hedemarken etter krigen kan nevnes utstilling på Rådhuset i Kongsvinger 1949, Hotel Central i Elverum 1951 og Hamar kunstforening 1965. Salicath var deltaker på mange andre viktige separat- og kollektiv-utstillinger i Norge og i Norden og Europa forøvrig (se:  Norsk kunstnerleksikon). Og  han er representert ved museer i flere land.

Offentlige arbeider og veggdekorasjoner
Salicath har laget en del portretter av offentlige personer og veggdekorasjoner flere steder. 
En del av veggmaleriene er dessverre fjernet ved restaurering eller revet sammen sammen med bygningene. I 1913 dekorerte Salicath Kafe Kaiserhof i Dronningensgt 32 i Kristiania med 13 malerier med motiver fra rennessansen. Disse er dessverre senere fjernet.

Under krigen på Hedemarken (i 1942) malte Salicath en veggdekorasjon på kantinen ved Moelven Bruk A/S, men kunstverket forsvant sammen med ved riving av bygningen på 1950-tallet.
På Sjusjøen høyfjellshotell malte han etter krigen et veggmaleri i spisesalen. Hedmark og Oppland slakerier A/L fikk også sin kantine dekorert av Salicath på 50-tallet (ca 1954). 

Angående de to sistnevnte dekorasjonene har jeg fått opplyst av en kunstinteressert at det store veggbildet på Hamar Slakteri (senere en del av Hed-Opp) nå er satt opp igjen på kjøpesentret Maxi i Hamar, som har overtatt tomten der slakteriet sto.  Sjusjøen-dekorasjonen vet jeg ikke om er bevart. Kanskje finnes det andre Salicath-dekorasjoner rundt om kring og venter på ny oppmerksomhet ?

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon
Illustrert norsk kunstner leksikon