"Rev på fuglejakt" av C. A. Printz

Et flott maleri med jaktmotiv av den berømte dyremaleren Christian August Printz ble solgt på auksjon på Folkets Hus Moelv søndag 19. oktober 2003. Både bildet og kunstneren fortjener en omtale 

Av Solveig A. Torp - okt 2003

Rev på fuglejakt
Motivet Rev på fuglejakt fra 1850 viser en rev som har fanget en dompap. Dette er en tidlig produksjon av Carl August Printz som dyremaler, noe som etter min mening gjør bildet ekstra spennende. Spesielt interessant er bildet fordi det inneholder elementer av de dyreartene Printz er best på og mest kjent for, nemlig rev og dompap. Det var først på 1860-tallet at han for fullt begynte å spesialisere seg i stor stil på dyremotiver.

Maleriet er et olje på lerret og måler 78 x 57 cm. Signaturen C. A. Printz 1850, er malt med rød liten skrift på den ene av steinene til venstre for midten av bildet. Dette er typisk for Printz og det er ingen tvil om ektheten.

I likhet med de fleste gamle malerier, kreves rengjøring og oppfriskning av bildet på grunn av små sprekker som er oppstått noen steder i selve malingen. Dette skyldes oppbevaring gjennom en årrekke i skiftende temperaturer.

  
    Trykk på bilde for stort bilde

Den flotte originale forgylte treskårne rammen sammenfaller med maleriet både i tid og form. En liten skade som lett lar seg reparere finnes nederst på rammen.

Dette mesterlige maleriet av Printz har vært i eie på et gardsbruk i Ringsaker. I forbindelse med flytting ble det bestemt solgt. Jaktmotiver er svært ettertraktede blant samlere og er uten tvil havnet i kyndige hender og blir tatt godt vare på for framtiden

Om kunstneren

Christian August Printz var født 1819 i Fredrikshald og kom fra en kjøpmannsfamilie. Det var naturlig at han også begynte som handelsmann, men i ledige stunder syslet han med tegning og maling. Da unge Printz 25 år gammel ble rammet av sykdom, besluttet han å velge malerkunsten fullt ut.
Helsen hans bedret seg og i 1846 ble han opptatt som elev ved Kunstakademiet i København hvor han først begynte å studere landskapsmaling. Men snart ble det oppdraget at han hadde talent innen stillebens- og dyremaling. Hans lærere anbefalte ham å spesialisere seg innen disse sjangere.

Printz reiste således i 1853 til Düsseldorf hvor han ble elev av Tysklands fremste frukt- og stillebensmaler Johann Wilhelm Preyer, men etter ett års tid måtte han gi opp fordi han ikke lenger hadde råd til å betale for undervisningen. Han søkte om statlig stipend og understøttelse, men uten resultat.

Printz sine stillebensmalerier var svært populære i 1850-årene. Han hadde en stor kundekrets i Düsseldorf hvor han bodde i mange år, og maleriene ble også innkjøpt av kunstforeninger i hele Norden.  Christiania Kunstforening sikret seg deler av hans produksjon

Først i 1860-årene domineres Printz produksjon av dyremalerier. Særlig var han dyktig til å male fugler. Dompaper i juleneket ble solgt under Verdensutstillingen i London i 1862.

Printz malte ofte replikker eller variasjoner over samme tema. Et slikt eksempel er det kjente maleriet Reven i hønsegården fra 1860 som henger på Nasjonsgalleriet.

Printz liv som kunstner ble relativt kort. Han døde i Eidsberg 1867 – 48 år gammel

Kilde: Norsk kunstnerleksikon

For flere artikler trykk
her