Framdal-portretter identifisert

På Moelv-auksjonen 18. august 2002 ble det solgt 2 portretter malt av Ringsaker-maleren Even Framdal. Da den interesserte kjøperen lurte på hvem personene var , satte vi i gang jakten 

Av Solveig A. Torp
www.torps.no


P
ortrettene nedenfor viser en traust mannsperson med medalje på brystet og hans kone, som  tilsynelatende ser ut til å være en myndig dame

framdal.jpg (155055 byte) Klikk for stort bilde! 

Disse 2 portrettene ble solgt uten at vi på forhånd hadde tatt oss arbeide med å identifisere personene. Bildene stammet fra et dødsbo i Moelv og derfor antok vi at personene var fra Moelv eller traktene rundt Moelv. Maleren Even Framdal opererte heller ikke noe særlig utenfor bygda.

Etter en ringerunde fikk vi vite at portrettene hadde vært i eie hos en etterkommer av en pleiesønn til dette ekteparet, som viste seg å være Marie og Kristian Olsen. De hadde bodd på plassen Graverstuen under Prestegarden ved Ringsaker kirke. Medaljen som Kristian hadde på brystet var for lang og tro tjeneste i Televerket. Kristian døde omkring 1970 mens kona Marie var gått bort tidligere. 

Vi fortsatte jakten på flere opplysninger og ved en sjekk i folketellingen 1900 fant vi Kristian Olsen født 1875, dengang ugift og drev med alminnelig gardsarbeidet. De andre som bodde på plassen var Kristians  far som het Ole Ellefsen, graver og forpakter og mora Matea Larsdatter. Dessuten var nevnt en søster Elline Olsdatter som var syerske og en bror Johan Olsen som gikk på amtsskole. Ei ung jente ved navn Marie Martinusdatter var utplassert som fattiglem.

Det er nok mulig å spore flere data om disse personene, deres liv og levnet men det overlater vi til andre lokalhistorisk interesserte.  Slik er nå i hvertfall hverdagsheltene Marie og Kristian Olsen blitt gjenkjent og levendegjort for framtiden og de får helt sikkert en fortjent plass på en vegg i lokalmiljøet.

Kunstneren Even Framdal malte motiver først og fremst fra hjemkommunen Ringsaker. Et av de hyppigst malte motivene er Ringsaker kirke, kanskje fordi det var lett å selge. Han pleide å stå og male på jordet et stykke fra kirken, iført fotsid frakk og hatt.  

Even Framdal var født 11. nov 1891 i Ringsaker, sønn av Tonetta og Even Framdal og giftet seg med Mina Tranby i 1930. Han fikk sin utdannele under August Eiebakke, Eivind Nielsen og Johan Nordhagen ved Staten Håndverks- og Kunstindustriskole og tok Kunstakademiet under Chr. Krogh og Halfdan Strøm. 

Foruten det kjente Ringsaker kirkemotivet malte Framdal portretter av ordførere og mange kjente personer fra distriktet, nå vet vi spesifikt at han også malte Marie og Kristian Olsen på Graverstuen. 

Framdal mottok Ringsaker kommunes kulturpris  og i dag er hans kunst blitt verdsatt og ettertraktet i vår region. 

Til artikkeloversikt