Erik Pløen produserte keramikk på Espa

 

Erik Pløen drev keramisk produksjon på Espa i Hedmark på 40- og 50-tallet og  ivrige samlere fra regionen har et nært forhold til hans arbeider.  Pløen er regnet som en nestor innen norsk keramikk og har  varierende uttrykksformer, men produktene fra Espa-tiden skiller seg ut og er lett å kjenne igjen

 

Av  Solveig A Torp 3. juni 2005

www.torps.no


Trykk for stort bilde

 

Erik Pløen er en av våre mest kjente keramikere. Både mens han levde og etter at han døde i fjor, er hans arbeider ettertraktede samleobjekter både i Norge og i utlandet. Når hans arbeider dukker opp på auksjoner, oppnår de gode priser.

 

Erik Pløen var født i 1925 og døde i 2004. Oppveksten
sammen med moren Lilli Pløen og den tyske maleren Bruno
Krauskopf ar hatt stor innflytelse på hans kunstneriske valg.
Etter å ha jobbet 5 år ved det keramiske verkstedet
Schneider & Knutzen med dansken Calle Christiansen som
læremester, etablerte Pløen sitt eget verksted på Høn i 1946
men flyttet allerede i 1948 til Espa i Hedmark for å starte
kommersiell virksomhet der. Vi har truffet folk fra Espa,
som fortsatt har kjennskap til  Pløen og hans bedrift og kan
fortelle at han drev stor produksjon. På det meste hadde han
6-7 ansatte og drev sammen med sin daværende kone Anne Grete.

 

På Espa ble det produsert brukskeramikk som for eksempel fat, vaser og veggdekorasjoner av  lavbrent leire, malt med kraftige farger.  Gjenstandene var inspirert av Østens keramikk, dekorert med relieffer som forestilte dyr, fabler og mennesker. Teknikken er lett og kjenne igjen som dels tidstypisk art deco og skiller seg for øvrig markant ut fra Pløens senere produksjon. I Hamar-regionen støter vi ofte på Pløen-gjenstander som er produsert på Espa, og det finnes mange samlere på grunn av lokal tilhørighet.

 

Pløen solgte virksomheten på Espa i 1956 og flyttet til Oslo 
og senere Son hvor han gikk over til å eksperimentere med nye
teknikker. Pløen utviklet seg til å bli fremragende kunshåndverker.
Han valgte å arbeide med form og glasur i steingods og ble
den første som benyttet gassovn ved brenning. Pløens arbeider
har en ekspressiv kraft og ideene har han hentet både fra naturen
og havets flora. Pløen har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland
helt til sitt siste leveår.

Trykk for stort bilde